"TRZY CZĘŚCI CAŁOŚCIi"- archiwalne fotografie z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku

 

 

Prezentowane na wystawie fotografie to druga już z kolei odsłona kolekcji negatywów pochodzących ze zbioru Aleksego Żaryna, które udostępniła nam jego żona Elżbieta. Tym razem postanowiliśmy skupić się na trzech sąsiadujących ze sobą placach: Świętego Józefa, Jana Pawła II i Jana Kilińskiego, które po mimo historycznego i urbanistycznego kontekstu w jakich powstawały, stanowią dziś przestrzeń wspólną. Stąd tytułowe ?Trzy części całości?. Fotografie te powstały w latach 1956-58, a ich charakter: ekspozycja, sposób kadrowania oraz naniesione sygnatury pozwalają sądzić, że wykonano je z myślą o dalszym wykorzystaniu, najprawdopodobniej do celów dokumentacyjnych, bądź planistycznych. Być może była to jedna z pierwszych przymiarek do opracowania nowej urbanistycznej koncepcji rozwoju naszego miasta, do realizacji której przystąpiono już na początku lat sześćdziesiątych.

Wystawę ogladćc można od 12 maja 2015 r. w godzinach 9-18, w soboty 10-14.

 

..............................