2019

Kantor, Lupa, Jarocki - Rysunki i obrazy teatralne Lidii Wilk / Galeria Wieża Ciśnień Kalisz