MULTIMEDIA

Wystawa pokonkursowa "W obiektywie" online

artykuł wyniki

Komentarz do werdyktu jury 25. edycji konkursu ?W obiektywie?.

Jury dokonało wyboru najbardziej interesujących prac z pośród 531 nadesłanych zdjęć.Do konkursu staneło 142 uczestników. Trzeba podkreślić wysoki poziom wszystkich fotografii zarówno w aspekcie technicznym, jak i artystycznym.Wśród wszystkich propozycji znaczący jest udział cykli fotograficznych złożonych na ogół z 4-5 fotografii, które zawierają w sobie oprócz walorów wizualnych także nadrzędne przesłanie koncepcyjne.

 

 

Widać, że autorzy cykli myślą obrazami w taki sposób, który może urzeczywistnić się dopiero w zestawach kilku zdjęć. W ciągach narracyjnych niekoniecznie linearnych, ale tak zestawionych, że poszczególne fotografie asocjują wyzwalając u odbiorców pogłębioną refleksję, zarówno treściową, metaforyczną lub o charakterze estetycznym wynikającym z formy.

 

 

 

W wielu zdjęciach zauważone światło podkreśla plastykę obrazu, co świadczy o wrażliwości fotografujących, a w portretach głębia zawarta w wyrazie oczu wskazuje na przebytą już drogę lub radość patrzenia w przyszłość. Osobną wartość stanowią pejzaże i zdjęcia przyrody, subtelne w wyczekanych nastrojach, porach roku i pięknie własnym. Nagrody główne przypadły cyklom, których przekaz stanowił większy ciężar gatunkowy i znaczeniowy, co zostało uzasadnione powyżej.

 

 

 

 

 

 

Jury ma sugestię na przyszłość, aby ustanowić osobną kategorię - krajobraz, gdyż piękne fotografie nadesłane na ten temat zasługują na szczególne wyróżnienie. Wszystkie zdjęcia wybrane przez jury do finału zasługują jednak na ekspozycję w Galerii Wieża Ciśnień.

Jury: Piotr Chojnacki, Mariusz Hertmann, Stanisław Kulawiak, Zbigniew Wichłacz - przewodniczący.

 

 

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.